ТАВОЛЖНИКЪ, м. Заросли таволги. А гдѣ горъ нѣтъ, и въ такихъ мѣстахъ лѣсу нѣтъ, кромѣ таволжника, карагал<ь>ника, и водою скудно. Спафарий.Сибирь, 43. 1675 г.