ТАИМИЧИЧЬ, м. Тот, кто рожден вне брака. Си же бяху два сн҃а Сауля таимичича [вар. XVII в.: таимичища] (νόϑου). Хрон.Г.Амарт., 134. XIV в. ~ XI в. – Как прозвище. Црс҃твовавшю [вар.: црс҃твовавшимъ] по Александрѣ суть си… Антиохъ, нареч<е>ныи Спс҃ъ, Антиохъ Таимичичь (ὁ νόϑος). Хрон.Г.Амарт., 299. XIV в. ~ XI в. – Ср. таимичищь.