ТАКЪ-ТАКИ, частица. Всё же, (а) всё-таки. Та моя сноха Домна… отъ мужа отъ своего отъ Леонтия, а отъ моего сынишка, по многие статьи избегаетъ и жыти съ нимъ не хочетъ, а говоритъ она: такъ-таки де мнѣ съ твоимъ сыномъ, а (съ) своимъ мужемъ отнюдь не жыть. АХУ III, 27. 1626 г.