[ТВОРИЩЕ] ?, с. Языческий храм. Бѣ бо земля та вся необрѣзани ср҃дцы… творяще [вм.: творища?] и кумирница наполнили бяху [ВМЧ, Апр. 22–30, 958. XVI в.: кумирски творяще, кумирница исполнили бяху] (σηκοὺς καὶ τεμένη κατεσκευάζοντο ‘храмы и святилища устраивали’). (Муч.ев.Марка) Мин.чет.апр., 628 об. XVI в.