Ѣ1, . 1. , 1 ( . 4). ҃ : , , ѣ ? , ѣ , ѣ , . (. ..) .., 192. XIIXIII .
2. , 1 ( . 5). ѣ, ѣ, , ѣ (τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος τὸ σκότος πόσον)? ..1, 131. XIXII .