телушечка, ж. Уменьш.-ласк. к телушка. Да жены моее другее Марьи приданое: корова черна, да телица редра, да телушечка черна… то ее приданое все дошло сполна. А.феод.землевл. III, 15. 1546 г. Быкъ трехъ лѣтъ, бычокъ двухъ лѣтъ, три бычка да телушечка селѣтки. Кн.пер.Нил.Столб. III, 87. 1663 г.