, . (. . τέντα . tenda ). [ ] , (πρὸς σκηνοῤῥάφον). .3 (.), 102. XII. [ (...) , 1315, 1262. XVII. ~ XII.].