Тепличникъ, м. Истопник (?). Мѣсто пусто тяглое Сен<ь>ки Измайлова тепличника. Новг.п.кн. II, 4. 1586 г. И тотъ дворъ данъ по даче дьяковъ Омельянку тепличнику да Поспѣлку рыбнику. Там же, 29.