ТЕТЕРЕВИНА, ж. Мясо тетерева. А тетеревину принесли ему [архиеп. Нифонту] бяху на пиръ, и повелѣ ему преметати чресъ тынъ, «и причащатися не достоить, – рече, – ѣдъше». (Вопр.Кирика) РИБ VI, 47. 1285–1291 гг. ~ XII в.