ТЕТИЧНА, ж. Дочь тетки, двоюродная сестра. Въпросъ. Подобаеть ли брата крестившаго или тетку или тетичну пояти женѣ себѣ? Отъвѣтъ. Не удержанно, да поиметь и (πρωτεξαδέλφην). (Отв.еп.Феогносту) РИБ VI, 138. XVI в. ~ 1276 г. – Ср. тетчична.