ТЕТРАФОЛЪ, м. То же, что тетрапулъ. Азъ же и ҃гь мои Софронии… идуще къ ст҃ѣи Бц҃и, юже съзьда блажены папа Еулогии на въстокы великаго тетрафола, якоже въсклепаховѣ въ домъ философа, приниче двц҃а гл҃ющи нама: възлежить, нъ мало потьрпита. Тогда гл҃ахъ ҃ги моему Софронию: поидивѣ къ тетрафолу, да ту прѣбудевѣ. Есть же мѣсто тетрафола зѣло чьстимо от александрѣнъ… Якоже идоховѣ къ тетрафолу, не обрѣтоховѣ никогоже (τοῦ μεγάλου τετραπύλου... ἐν τῷ τετραπύλῳ... τοῦ τετραπύλου... ἐν τῷ τετραπύλῳ). Патерик Син., 137. XI в.