ТОКРАТЪ, нареч. Только что. Июда… тократъ излѣзъ от трапезы и чяшю блсв҃ениа пивъ, за питие спс҃еное крове праведны излиати прииде (ἀρτίως ἐξελϑών). (Кирил.Иерус.Огл.) Мин.чет.март. II, 953. XVI в.