, . ; . . , , , (ϑερμῶς). 1, 261. XVI. ~ XIXII. . 1.