ТОПОТРИТЪ, м. Наместник, лицо, временно исполняющее какую-л. должность; местоблюститель (ср. греч. τοποτηρητής). Цр҃ь… повелѣ възяти мнѣ имѣние мое, давъ мнѣ… добра многа съ многою чьстию, и учини мя пакы на мѣсто мое, сътворивъ мя и топотритъ (ποιήσας με καὶ τοποτηρητήν). Патерик Син., 303. XI в.