ТОРКВИЩЕ, с. Кусок ткани, полотно. Отъ Стъенѣга къ матери. То ти есмь дале Савѣ ·҃е· кунъ, въже трькъвище, лъжици ·҃в·. Гр.берест., № 384, 358. XII в. Единъ держаше яко мѣдяницю бѣлу красну и дивну вел<ь>ми, а другы держаше глекъ мура Би҃я полна… а другая два отрокъвища [вар. XV в.: троквища; вар. 1549 г.: торквища; вар. XVI в.: тороквища] бѣла, яко снѣгъ, дрьжаста въ руку своею (ὀϑόνας). Ж.Андр.Юрод.1, 428. XIV в. ~ XII в.