ТОРТЪ2, м. Круглый хлеб (ср. лат. torta). На обѣдѣ служьба бѣ многа, брашьно много и различьно… дичина, чамъри, търтове, печени, кръпания. Сб.Тр.1, 4. XII–XIII вв. Блс҃ви [Давид] люди въ имя Гн҃е и раздѣли всѣм по единому от мужь даже до женъ торта хлѣба и часть печена мяса волова (tortam panis). (1 Пар. XVI, 2) Библ.Генн. 1499 г.