ТОРТРАНИЕ, с. Роптание, сетование. Адова мѣста аще и тиха, то всяко дьржаша тѣхъ, убо то бѣ усилование въ виноградѣ и трьтрание [вар. XV в.: по рптании] (post murmurationem). Гр.Вел. I, 422. XIII в.