ТОЧЕНИЕ2, с. Толкание. Не оноя и паче старець [в греч.: γραὸς ‘старуха’], яже рамѣ сътискьши от кого крѣпко, слово таче досажающи зѣло точениемь, сице отвѣщала (τῷ σφοδρῷ τῆς ὁρμῆς ‘силой натиска, напора’). Хрон.Г.Амарт., 361. XIV в. ~ XI в.