, . . ѣ ѣ ѣ ѣ, ҃ ҃ ҃ ҃ ( . : ὁμοιοπαϑές μοι σῶμα ()). (...) .., 297. XIIXIII .