ТРЕПУТИЦА, ж. Название растения. Всенечс҃тыи же врагъ образом врача коньскаго на срѣтение ему [преподобному] излѣзе, рогъ и трепутицу нося (τὸ τριπέδικλον). Патерик Рим., 187. XVI в.