ТРЕХСАЖЕННЫЙ, прил. Такой, который имеет в длину три сажени. Ему жъ Сидорку за 50 бревенъ еловыхъ трехъсаженныхъ съ локтемъ, что взяты въ Лѣсномъ ряду… на заметы къ оградѣ въ прибавку рубль 26 алт. 4 ден. Заб. Мат. I, 927. 1641 г. В село Високое куплено в Переславли на конюшни сто бревен лѣсу трехсаженного с локтем, дано два рубли. Кн.описн.Бог.м., 112. 1673–1687 гг.