Триумвраторство, с. триумвират. Въ ·҃еı· лѣто триумъвраторства Августа Актуия… насыпавши землю и камение, сътвори море на толицѣ мнозѣ ходити по морю до острова того и до Тръгу чл҃комъ (τῆς τριομβυρίας). Хрон.И.Малалы1, 230. XV в. ~ XIII в.