Тростичие, с. собир. То же, что тростие (в знач. 1); зд. как название монастыря Каламон. Видѣхъ змия зѣло прѣвелика, отъ горы съходяща въ Тръстичие (ἐπὶ τὸν Kαλαμῶνα). Патерик Син., 91. XI в.