[ТУГУНЪ, м.] Ребро судна, шпангоут. Тугони [так!], ribbes of a boat [‘ребра лодки, корабля’; ср. Даль]. Сл.Ридлея, 416. XVI в.