1, . (. . turma ). ҃ ҃ .҃. (turmam turmae). (1. XXVII, 4) .. 1499. <> ҃ . (. ) .. 1499., 253. <> ҃ , .҂҃. ѣ. .V, 266. XVIXVII.